Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2012

1095 b743 500
Reposted fromorendasophie orendasophie viasowaaa sowaaa

December 05 2012

czarnakrowawkropkibordo
Każde marzenie - odpowiadała mi matka - jest uczciwe. Samo słowo "marzenie" jest uczciwe. Nieuczciwe mogą być myśli, pragnienia, dążenia, lecz marzenie pozostanie czyste, nawet wtedy, kiedy inni wdepczą ci je w błoto.
— Marek Hłasko
Reposted frompesy pesy
czarnakrowawkropkibordo
8968 fa45
Reposted frommakemyday makemyday viasoil soil
czarnakrowawkropkibordo
7849 3dc1 500
Reposted fromczarnemajtki czarnemajtki viasoil soil
czarnakrowawkropkibordo
3096 ab0d
Reposted frompesy pesy viasoil soil

November 30 2012

czarnakrowawkropkibordo
Reposted fromsowaaa sowaaa
czarnakrowawkropkibordo
Reposted fromuhuh uhuh viasowaaa sowaaa
czarnakrowawkropkibordo
Reposted fromiminlove iminlove viasowaaa sowaaa
czarnakrowawkropkibordo
9414 5c11
Reposted fromzapiski zapiski viasowaaa sowaaa
czarnakrowawkropkibordo
Reposted fromcouples couples viasowaaa sowaaa

November 28 2012

czarnakrowawkropkibordo
Reposted frombuffy buffy viaatranta atranta
3056 47ac 500
Reposted frombackground background viaatranta atranta
czarnakrowawkropkibordo
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaula ula
czarnakrowawkropkibordo

30 Day Song Challenge

day 01 - your favorite song
day 02 - your least favorite song
day 03 - a song that makes you happy
day 04 - a song that makes you sad
day 05 - a song that reminds you of someone
day 06 - a song that reminds you of somewhere
day 07 - a song that reminds you of a certain event
day 08 - a song that you know all the words to
day 09 - a song that you can dance to
day 10 - a song that makes you fall asleep
day 11 - a song from your favorite band
day 12 - a song from a band you hate
day 13 - a song that is a guilty pleasure
day 14 - a song that no one would expect you to love
day 15 - a song that describes you
day 16 - a song that you used to love but now hate
day 17 - a song that you hear often on the radio
day 18 - a song that you wish you heard on the radio
day 19 - a song from your favorite album
day 20 - a song that you listen to when you’re angry
day 21 - a song that you listen to when you’re happy
day 22 - a song that you listen to when you’re sad
day 23 - a song that you want to play at your wedding
day 24 - a song that you want to play at your funeral
day 25 - a song that makes you laugh
day 26 - a song that you can play on an instrument
day 27 - a song that you wish you could play
day 28 - a song that makes you feel guilty
day 29 - a song from your childhood
day 30 - your favorite song at this time last year
czarnakrowawkropkibordo

14 wyselekcjonowanych cytatów na temat czytania książek

1. Czytając autorów, którzy dobrze piszą, przyzwyczajasz się do tego, by dobrze mówić.

2. Kultura to nie ilość przeczytanych książek, lecz ilość zrozumianych.

3. Ludzie, którzy czytają książki, zawsze będą panowali nad tymi, co oglądają telewizję.

4. Książka jest zawsze lepsza od filmu, ponieważ wyobraźnia w tym przypadku nie ogranicza się w kwestii efektów specjalnych.

5. Im więcej czytasz, tym mniej naśladujesz innych.

6. Ludzie dzielą się na dwie kategorie: tych, co czytają książki oraz tych, co słuchają czytających.

7. Podobnie jak z groszy składa się złotówka, tak z ziarenek przeczytanego składa się wiedza.

8. Czytanie dla umysłu jest tym, czym ćwiczenia fizyczne dla ciała.

9. Istnieje tylko jedna rzecz gorsza od niedotykania książek przez ostatnie 90 dni: niedotykanie książek przez 90 dni i myślenie, że nic się nie stało.

10. Są gorsze przestępstwa niż palenie książek. Na przykład nie czytanie ich.

11. Żeby zostać mądrym, wystarczy przeczytać 10 książek – aby je znaleźć, należy przeczytać tysiące.

12. Książki to statki myśli pływające po falach czasu i ostrożnie niosące swój drogocenny ładunek od jednego pokolenia do drugiego.

13. Pamiętaj: to, kim jesteś definiowane jest przez to, co czytasz.

14. Ufaj książkom – są twoimi najbliższymi. Milczą gdy trzeba, i mówią, otwierając przed tobą świat w razie konieczności.

Reposted fromgrzyps grzyps viazabojczeswiatelko zabojczeswiatelko
czarnakrowawkropkibordo
0542 0c03 500
Janusz Leon Wiśniewski "Arytmie"
czarnakrowawkropkibordo
Reposted fromelavator elavator viainsanedreamer insanedreamer
czarnakrowawkropkibordo
Wszystkiego się wyrzeknę, tylko nie każ mi wyrzec się ciebie.
— Tomek Lipiński, Ostatnia piosenka o miłości
czarnakrowawkropkibordo

marcin świetlicki - *** (fragment)

"Te skurcze, kiedy widzę kogoś na ulicy, podobnego do - powiedzmy... albo te skurcze, kiedy. Nie, nie chciałem cię spotkać, nie chcę z tobą mówić."

Reposted frometerycznie eterycznie viainsanedreamer insanedreamer
czarnakrowawkropkibordo
Jak najwięcej czytaj o cudzych doświadczeniach, myślach i działaniach - staraj się dorównywać innym, mimo, że to męczy i boli, i wygodniej byłoby schować się pod ciepłą kołdrą słodkiej ignorancji. Rzucaj się ku pozornie nieosiągalnym dla ciebie celom i cierpliwie znoś ból upadku i ośmieszenia. zawsze próbuj, jak długo starczy sił, pójść trudniejszą drogą, jak spartanie - i pracuj, pracuj, żeby uformować z siebie bogatą, ciągle rozwijającą się jednostkę.
— sylvia plath: dzienniki 1950-1962
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl